Fettsugning

Vanlig traditionell fettsugning innebär att man för in ett metallrör under huden och för sedan detta fram och tillbaka för att slå sönder fettvävnaden innan man suger ut den.


Fettsugning – för vem?

De bästa kandidaterna för fettsugning är yngre personer som är normalviktiga. Fettsugning är ingen bantningsmetod utan lämpar sig för de som har oönskade fettdepåer någonstans. Yngre personer har också en mer elastiskt hud vilket gör att huden drar ihop sig lättare efter operationen än på äldre personer.

Våt och torr fettsugning

Fettsugning kallas idag ofta för ”våt fettsugning” då man alltid sprutar in vätska i området innan fettet sugs ut.  Denna vätska innehåller saltvatten, lokalbedövning och adrenalin som preparerar fettcellerna och minskar riskerna för komplikationer.

På 70-talet, när fettsugningen kom, utförde man behandlingarna utan denna vätska, såkallad ”torr fettsugning”. Detta ledde dock till många blödningar, vätskeförluster och ojämnheter. Numera utför man alla fettsugningar med vätska.

Under operationen

Operationen sker under narkos och tar ungefär två timmar.

Vätskan med saltvatten, lokalbedövning och adrenalin sprutas in i fettvävnaden på det området som ska behandlas.

I ett antal hudsnitt förs det sedan in ett metallrör som förs fram och tillbaka för att slå sönder fettvävnaden. Fettet sug sedan ut genom sonden med hjälp av vakuum.

Efter operationen

Läkningsprocessen är individuell och beror också på hur stort det behandlade området är. Man kan behöva vara hemma i en till två veckor från jobbet. Du får en gördel som du ska ha på dig dag och natt för att förhindra svullnaden. Efter fyra veckor brukar man kunna motionera som vanligt igen.

Priserna varierar

Pris varierar mycket, både på olika kliniker och beroende på område man vill fettsuga. Att fettsuga hakan kan kosta ungefär 15 000 kronor medan ett helhetsingrepp av låren kan kosta upp mot 100 000.

Komplikationer kan uppstå

Vid en fettsugning är det bra om du är rökfri i tre veckor innan operationen till det att såren har läkt.

Komplikationer som kan uppstå är blödningar, infektioner, ärr, förlorad känsel, svullnad, allergiska reaktioner, komplikationer under narkosen och otillfredsställande resultat.

Film på fettsugning

Känsliga tittare varnas.