Fettreducering med laser

Smartlipo är en fettreducering där man genom laser slår sönder fettceller. Vätskan som blir över efter fettsmältningen kan man antingen suga ut genom fettsugning eller, om det är en liten mängd, lämna kvar och låta kroppen transportera bort.


Smartlipo

Med smartlipo går man in i huden för med en kanyl för att med laser smälta sönder fettcellerna. Om man smälter mycket fett behöver man även fettsuga ut vätskan som bildas.

Tar bort fettcellerna

Vi föds alla med ett visst antal fettceller och de kommer alltid att vara lika många. Om vi blir överviktiga sväller dessa fettceller. Vid en laserfettsugning tar man bort dessa fettceller från ett visst område.

Lasern smälter fettcellerna, bränner mindre kärl och stimulerar huden att dra ihop sig. Enligt studier är hudåtstramningen efter operationen bättre vid laserfettsugning än vid vanlig fettsugning.

Smartlipo utan fettsugning

Smartlipo utan fettsugning passar bäst för mindre områden där de bara rör sig om några deciliter fett. Dock finns det en diskussion om hur vida det är bra att låta fettvätskan vara kvar i kroppen efter att man har smält fettcellerna.

Behandling

Du får en lugnande tablett. Sedan bedövas området som ska behandlas med lokalbedövning. En nål med laserfiber förs in i området. Laserljusenergin gör att fettcellerna spricker varpå de blir till vätska utan omgivande vävnad. Denna vätska kommer med tiden att transporteras ut från kroppen. Om det är större mängd fett än några deciliter måste man ta ut denna vätska. Då behöver man komplettera smartlipon med fettsugning.

Pris

Behandlingen kostar runt 15 000-40 000 kronor per område. Priset skiljer sig bland olika områden och kliniker. Generellt är det billigare med smartlipo utan fettsugning än med fettsugning.

Smartlipo med fettsugning

Smartlipo med fettsugning innebär att man först smälter fettet med laser innan fettet sugs ut genom mindre kanlyler.

Behandlingen

Du får en lugnande tablett. Sedan bedövas området som ska behandlas med lokalbedövning. En kanyl med laserfiber förs in i huden i det område som ska behandlas. Fettet värms upp av laserfibern och kan sedan lätt sugas ut.

Behandlingen tar ungefär en till fem timmar och gör inte ont. Efter behandlingen får patienten ha en gördel runt området för att förhindra svullnader.

Pris

Det kostar ungefär 15 000-40 000 kronor per område. Priset skiljer sig bland olika områden och laserkliniker. Generellt är det dyrare med smartlipo med fettsugning än utan fettsugning.

Komplikationer

Komplikationer kan alltid uppstå. Dock minskar riskerna under själva ingreppet eftersom man inte sövs. Efter ingreppet får man äta antibiotika för att minska risken för infektion.

Komplikationer på det behandlande området kan uppstå såsom känsel- och pigmentförändringar, ojämnheter, fula ärr, brännskador och vätskeansamlingar.