Fettreducering med kyla

Med cool sculpting fryser man ner fettcellerna så att de går sönder. Det är en fettreduceringsmetod som inte innebär ett kirurgiskt ingrepp.


Cool sculpting fryser sönder fettcellerna

Cool sculptingCool sculping är en av flera liknande metoder, exempelvis coolcontour och lipocryo, som fryser ner fettcellerna så att de går sönder.

Behandlingen innebär inte lika många risker som andra behandlingar eftersom man inte behöver skära i huden. Det är alltså inget kirurgiskt ingrepp.

Enligt utövarna är behandlingen smärtfri men många utrycker än obehagskänsla när huden kyls ner. Efter behandlingen upplever många att det är jobbigt med svullnaden och känselnedsättningen.

Behandling med kylpanel

Huden rengörs, sedan appliceras en geléaktiga vätska på området. Ett munstycke suger upp huden mot en kylpanel. Huden kyls ner till cirka åtta grader, det känns som om man skulle ha en kylpåse mot huden. Under behandlingen kan du läsa en bok eller se på tv.

Efter en till två timmar tas munstycket bort. Området masseras sedan ut.

Efter behandlingen svullnar det behandlade området upp och du kan få en viss känselnedsättning i upp till två veckor efter behandlingen. Efter två till fyra månader kan man behandla området igen.

Resultat efter tre månader

Vätskan efter fettcellerna tas aldrig ut, utan kroppen tar hand om den. Därför syns inte resultat förrän efter två till tre månader.

För att nå det resultat man vill kan det behövas två behandlingar ibland tre . Studier som utförarna hänvisar till visar på en reduktion av fettet med upp till 10-20 procent i det behandlade området.

Priset varierar

För större områden, exempelvis hel mage, kostar en behandling ungefär 10000 kronor. För mindre områden såsom överarmar eller bh-valkar kostar det ungefär 6000 kronor per behandling. För att få bäst resultat krävs två ibland tre behandlingar.